Introduktion

SALTO ADGANGSKONTROL

Fuld kontol i dine hænder

Salto adgangskontrol

Introduktion

Adgangskontrol fra Salto er mere end nøglebrikker med adgang til forskellige døre. 

Systemet gør hver enkelt bruger unik, og kan sørge for en specifik log på hvem der fik adgang hvor og hvornår.

Et traditonelt nøglesystem indeholder måske 3-4 adgangsniveuer, som så igen kan kombineres med ét eller to specifikke adgangspunkter.

Salto adgangskontrol gør det muligt at give brugerne individuelle adgangspunkter. 

 

Enten bliver man katogeriseret som en bestemt brugertype, f.eks. beboer, vicevært, håndværker eller ejer. Inden for hver sin kategori har man så adgang til forskellige adgangspunkter.

Man kan også få adgang til en gruppe af døre, f.eks. opgang 1, opgang 2, kælder, elevator, etage 1 eller etage 2.

Derudover kan man tilføje adgang til f.eks. brugerens kontor eller lejlighed, og indstille bestemte tidsrum at vedkommende må komme ind. Ændringer i disse parametre og opsætninger kan effektueres med det samme. 


Adgang

on

demand

Kontrol

som du

ønsker

Det er essentielt at Salto også er sikkert at bruge. Udover at konstruktionen er hærværkssikret, så er der også gjort brug af nyeste teknologier inden for kommunikation mellem adgangspunkter og medier.

 

Brugerens rettigheder til adgangspunkter ligger på det udleverede medie, og kan kun ændres via brugerdatabasen. Uanset om databasen er placeret på en lokal pc eller server, eller om den befinder sig på en anden lokation, så skal man selvfølgelig sikre sit netværk mod uautoriseredes adgang.

 

Salto kan let opbygges og udbygges efter ens sikkerhedskrav. Kodetastaturer giver en mulighed for to-faktorgodkendelse, og hyppig validering af brugerens medie sørger for at tabte eller inddragede kort ikke kan bruges længere.

Uanset hvor mange lokationer eller afdelinger der ønskes dækket, så kan databasen håndtere dette, og opbygges sådan at operatører kun kan arbejde med deres tildelte områder.

Vil du vide mere?

Copyright @ All Rights Reserved